جستجو
محصولات
  منو بستن

  ابزار و لوازم پتینه

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  تصویر از 2080ماله استیلGSB

  2080ماله استیلGSB

  53،000 تومان
  تصویر از 2081ماله استیلGSB

  2081ماله استیلGSB

  55،000 تومان
  تصویر از B 002ابزار پتینهGSB
  تصویر از B-2قلم پتینهGSB

  B-2قلم پتینهGSB

  207،500 تومان
  تصویر از GDابزار پتینهGSB

  GDابزار پتینهGSB

  41،000 تومان
  تصویر از GS-JMغلطک چرمیGSB

  GS-JMغلطک چرمیGSB

  53،000 تومان
  تصویر از GS-K004ماله استیلGSB
  تصویر از GS-K005ماله استیلGSB
  تصویر از GS-K007ماله استیلGSB
  تصویر از GS-K008-03ماله استیلGSB
  تصویر از GS-K008-04ماله استیلGSB
  تصویر از GS-K009ماله استیلGSB
  تصویر از GS-WP25ابزار پتینهGSB
  تصویر از GW طرح چوب GSB

  GW طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  40،000 تومان
  تصویر از PLASTIC SCRAPERلیسه پلاستیکیGSB 10
  تصویر از RC-01ابزار پتینهGSB
  تصویر از RTغلطک چرمیGSB

  RTغلطک چرمیGSB

  93،000 تومان
  تصویر از RW طرح چوب GSB

  RW طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  30،000 تومان
  تصویر از SB-405Aماله استیلGSB
  تصویر از SB-405Bماله استیلGSB
  تصویر از SB-420ماله استیلGSB

  SB-420ماله استیلGSB

  113،500 تومان
  تصویر از SB-BR 3قلم پتینهGSB

  SB-BR 3قلم پتینهGSB

  58،500 تومان
  تصویر از SB-BR 4قلم پتینهGSB

  SB-BR 4قلم پتینهGSB

  72،500 تومان
  تصویر از SBCS-Aابزار پتینهGSB
  تصویر از SBCSابزار پتینهGSB
  تصویر از SB-L03قلم پتینهGSB

  SB-L03قلم پتینهGSB

  81،000 تومان
  تصویر از SB-L08قلم پتینهGSB

  SB-L08قلم پتینهGSB

  113،000 تومان
  تصویر از SB-L09قلم پتینهGSB

  SB-L09قلم پتینهGSB

  42،000 تومان
  تصویر از SB-L10قلم پتینهGSB

  SB-L10قلم پتینهGSB

  63،500 تومان
  تصویر از SB-P03ابزار پتینهGSB
  تصویر از SB-PB5 طرح چوب GSB

  SB-PB5 طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  53،500 تومان
  تصویر از SB-PSابزار پتینهGSB
  تصویر از SB-PY1 طرح چوبGSB

  SB-PY1 طرح چوبGSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  29،000 تومان
  تصویر از SB-PYطرح چوبGSB

  SB-PYطرح چوبGSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  29،000 تومان
  تصویر از SB-RTغلطک چرمیGSB

  SB-RTغلطک چرمیGSB

  66،000 تومان
  تصویر از SB-WD طرح چوبGSB

  SB-WD طرح چوبGSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  59،500 تومان
  تصویر از SB-WR2.5 طرح چوب GSB

  SB-WR2.5 طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  31،500 تومان
  تصویر از SB-YX طرح چوب GSB

  SB-YX طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  57،000 تومان
  تصویر از SF8104-Aابزار پتینهGSB
  تصویر از SF8104ابزار پتینهGSB
  تصویر از SF8105-Aابزار پتینهGSB
  تصویر از SF8112-Aابزار پتینهGSB
  تصویر از SF8112ابزار پتینهGSB
  تصویر از SF8113ابزار پتینهGSB
  تصویر از SF8114-Aابزار پتینهGSB
  تصویر از SF8114ابزار پتینهGSB
  تصویر از SF8115ابزار پتینهGSB
  تصویر از SKابزار پتینهGSB

  SKابزار پتینهGSB

  29،500 تومان
  تصویر از SW طرح چوب GSB

  SW طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  29،500 تومان
  تصویر از TM-10ابزار پتینهGSB
  تصویر از TM-11ابزار پتینهGSB
  تصویر از TM-9ابزار پتینهGSB
  تصویر از TM-HMابزار پتینهGSB
  تصویر از TM-K1ابزار پتینهGSB
  تصویر از TM-K4ابزار پتینهGSB
  تصویر از W1 طرح چوبGSB

  W1 طرح چوبGSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  48،000 تومان
  تصویر از W3-4 طرح چوب GSB

  W3-4 طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  26،500 تومان
  تصویر از W4-2/4/5 طرح چوب GSB

  W4-2/4/5 طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  88،500 تومان
  تصویر از WS3-2.5 طرح چوب GSB

  WS3-2.5 طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  23،500 تومان
  تصویر از YM-3قلم پتینهGSB

  YM-3قلم پتینهGSB

  26،000 تومان
  تصویر از YM-4قلم پتینهGSB

  YM-4قلم پتینهGSB

  34،000 تومان
  تصویر از Z-10لیسه کاغذGSB

  Z-10لیسه کاغذGSB

  23،000 تومان
  تصویر از Z-11لیسه کاغذGSB

  Z-11لیسه کاغذGSB

  19،000 تومان
  تصویر از Z-13ماله پلاستیکیGSB
  تصویر از Z-26لیسهGSB

  Z-26لیسهGSB

  16،500 تومان
  تصویر از Z-27 طرح چوب GSB

  Z-27 طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  17،000 تومان
  تصویر از Z-29ماله استیلGSB

  Z-29ماله استیلGSB

  121،000 تومان
  تصویر از Z-3 طرح چوب GSB

  Z-3 طرح چوب GSB

  ابزارهای طرح چوب جهت ایجاد، جلوه ی چوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سطوح گچی، چوبی و … می باشد و به کار زیبایی خاصی می دهد
  24،500 تومان
  تصویر از Z-30ماله پلاستیکیGSB
  تصویر از Z-31ماله پلاستیکیGSB
  تصویر از Z-33ماله پلاستیکیGSB
  تصویر از Z-5سنباده گیرGSB

  Z-5سنباده گیرGSB

  49،000 تومان
  تصویر از Z-68ماله استیلGSB

  Z-68ماله استیلGSB

  106،000 تومان
  تصویر از Z-69ماله استیلGSB

  Z-69ماله استیلGSB

  79،500 تومان
  تصویر از Z-70ماله پلاستیکی شانه ای GSB
  تصویر از Z-71سنباده مکعبی GSB
  تصویر از Z-7سنباده گیرGSB

  Z-7سنباده گیرGSB

  48،000 تومان
  تصویر از Z-8سنباده گیرGSB

  Z-8سنباده گیرGSB

  23،500 تومان
  تصویر از Z-9سنباده گیرGSB

  Z-9سنباده گیرGSB

  53،000 تومان
  تصویر از لیسه بناییGSB

  لیسه بناییGSB

  2،500 تومان
  تصویر از لیسه پلاستیک شانه ایGSB
  تصویر از لیسه پلاستیکی( 4عددیGSB )
  تصویر از لیسه پلاستیکیGSB 6008 1/16 8
  تصویر از لیسه پلاستیکیGSB 6008 1/4 8
  تصویر از لیسه پلاستیکیGSB 6008 3/16 8
  تصویر از لیسه فلزی( 4عددیGSB )
  تصویر از ماله بلکا بزرگGSB
  تصویر از ماله بلکا کوچکGSB